Spa Rates at Hotel Hindusthan International Select, Bengaluru

SWEDISH 


45 min - Rs 1800
60 min - Rs 2300
90 min - Rs 2800

Spa Rates in Bangalore 4
Spa Rates in Bangalore 6

AROMA


45 min - Rs 1900
60 min - Rs 2400
90 min - Rs 2900

STRESS RELIEF


45 min - Rs 2200
60 min - Rs 2800
90 min - Rs 3200
 

Spa Rates in Bangalore 3
Spa Rates in Bangalore 44

DEEP TISSUE


45 min - Rs 2200
60 min - Rs 2800
90 min - Rs 3200

BALINESE


45 min - Rs 1950
60 min -  Rs 2450
90 min - Rs 2950

Spa Rates in Bangalore 8
Spa Rates in Bangalore 5

PAIN RELIEF


45 min - Rs 2300
60 min - Rs 2900
90 min - Rs 3300

HEAD AND SHOULDER


45 min - Rs 1500

Spa Rates in Bangalore 55
Spa Rates in Bangalore 33

SIGNATURE


60 min - Rs 3500
90 min - Rs 4500

THAI


60 min - Rs 3000
90 min - Rs 4200

Spa Rates in Bangalore
Spa Rates in Bangalore 8

BACK MASSAGE


45 min - Rs 1500

BODY SCRUB


45 min - Rs 1500

Spa Rates in Bangalore 2